Ako pozerať Slovak Film Harvest? / How to watch Slovak Film Harvest?

1. V sekcii Kúpa permanentky je možné zakúpiť permanentku na celé podujatie cez platformu Inviton.
Purchase of the season ticket for the whole event is possible through platform Inviton in Purchase of Season Ticket section.

2. Filmy je možné pozerať iba z územia USA a Kanady.
Watching the movies is possible just from the USA and Canada.

3. Filmy sú sprústupňované na celé dni podľa rozpisu v programe. Vzhľadom na viacero časových pásiem sme dali rozsah sprístupnenia na jeden film 48 hodín, aby bezproblémovo pokrýval „na deň“ všetky pásma.
The movies are available on the specific days according to programme plan. Due to the multiple time zones, 48 hours range of availability per movie was given to cover all time zones „per day“.

4. Zaplatenú permanentku používate pri pozeraní jednotlivých filmov. Je neprenosná – ak ju používate z jedného miesta, nie je možné pripojiť sa zároveň z iného miesta.
The purchased season ticket can be used to watch single movies. The season ticket is non-transferable – if you use it from one place, it is not possible to connect to watch from another place at the same time.

5. Od zakúpenia jednej permanentky môžete pozerať všetky filmy zostávajúce podľa dátumov v programe.
From purchasing signle season you can watch all remaining movies according the dates in the programme.

6. Cena permanentky je 9,90,- USD.
The price of season ticket is 9,90,- USD.