DNI ARCHÍVNEHO FILMU 2022 – STOROČNICA

Dni archívneho filmu / DAF 2022 je päťdňová výberová prehliadka archívnych filmov, spojená s prezentáciou aktivít Slovenského filmového ústavu – Národného filmového archívu.

DAF 2022 sa koná pri príležitosti osláv 100. výročia zrodu slovenskej kinematografie. Archívne filmy z fondu SFÚ NFA sa budú premietať výlučne z pôvodných 35mm filmových kópií. Projekcie doplnia prednášky a diskusie o dejinách národnej kinematografie, za osobnej účasti významných tvorcov a osobností slovenského filmu. Tematicky zamerané prednáškové bloky, prezentácie a sprievodné podujatia sa uskutočnia na miestach konania programu DAF 2022 – v priestoroch FDU AU a FK v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.

Každé filmové pásmo bude tvoriť dvojprogram, v rámci ktorého sa jednotlivé časti dopĺňajú, súperia, protirečia si. Pozvaní lektori zabezpečia úvody a diskusie o filmoch s divákmi. Snahou organizátora je priblížiť storočnicu filmu odbornej i laickej verejnosti jednak cez rozprávanie o jednotlivých kapitolách z dejín nášho filmu a tiež cez priblíženie pôvodného filmového média.

Organizátor: Film Institute, o.z.; Hlavný partner: Slovenský filmový ústav; Partneri: Fakulta dramatických umení Akadémia umení v Banskej Bystrici,, Múzeum SNP, Filmový klub v Múzeu SNP, Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, FilmWorx Studios; Podujatie finančne podporili: Audiovizuálny fond a Akadémia umení v Banskej Bystrici. 

Podujatie sa koná pod záštitou Petra Dubeckého – generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu

Program

RANNÁ KINEMATOGRAFIA NA SLOVENSKU 

25.4.2022 | 14:00

Pondelok

FDU, AU Banská Bystrica
Kontext:

Začiatky slovenského filmu

prednášajúci:

Juraj Oniščenko

25.4.2022 | 18:00

Pondelok

Filmový klub v Múzeu SNP

Filmové podoby Jánošíka – pásmo krátkych filmov

Úvod a diskusia po projekcii:

Juraj Oniščenko

Projekcie:

Trikrát o Jánošíkovi (r. Štefan Ondrkal, 1963, 8´); Paľo Bielik (r. Vojtech Andreánsky, 1971, 27´); Jaroslav Siakeľ na Slovensku (r. Miroslav Cimerman, 1982, 13´)

25.4.2022 | 19:45

Pondelok

Filmový klub v Múzeu SNP

Slovenská filmová krajina

Úvod a diskusia po projekcii:

Martin Palúch

Projekcie:

Po horách, po dolách (r. Karol Plicka, 1929, 66´) – hudba: David Kollar – Tomáš Mutina

Sprievodný program a prezentácie

25.4.2022 | 16:00

Pondelok
Vstup zadarmo
Predaj kníh

FDU, AU Banská Bystrica
Prednáška

Filmový archív dnes

prednášajúci:

Marián Hausner

25. – 29. 4. 2022

Predaj filmovej literatúry a filmových nosičov.
Predaj kníh, časopisov, DVD a blu-ray zo Slovenského filmového ústavu a z vydavateľstva Vlna. 

Autogramiády publikácií na podujatí prítomných autorov budú prebiehať v čase a na miestach konania podujatia: FDU Akadémie umení v Banskej Bystrici a FK v Múzeu SNP.

Vstup na všetky podujatia DAF 2022 – STOROČNICA sú zdarma.

Zmena programu vyhradená.

Sponzori a partneri

Organizátor

Podujatie finančne podporili

Podujatie podporili