Garanti podujatia

Mgr. Martin Kaňuch

Pôsobí ako redaktor edičného oddelenia Slovenského filmového ústavu (knižná produkcia). Od roku 1998 je šéfredaktorom polročníka Kino-Ikon – časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze. Je zostavovateľom medzinárodnej súťaže krátkych filmov na MFF Art Film Fest v Košiciach. Venuje sa dejinám slovenskej kinematografie.

Zobraziť

Mgr. Marian Hausner

Pracuje v Slovenskom filmovom ústave ako riaditeľ Národného filmového archívu.

Zobraziť

Doc. Mgr. Art. Peter Neveďal, ArtD.

V roku 2001 ukončil štúdium strihovej skladby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Založil dve produkčné spoločnosti – Filmpark production a FilmWorx Studios, ktoré sa aktívne podieľajú na vývoji a výrobe celovečerných hraných, dokumentárnych a animovaných filmov, vrátane televíznych seriálov. Momentálne pôsobí ako filmový producent a pedagóg na Fakulte dramatických umení v Banskej Bystrici. Zároveň je členom Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA), Asociácie nezávislých producentov (ANP) a Slovenskej asociácie producentov animovaných filmov (APAF).

Zobraziť

Doc. Mgr. Martin Palúch, PhD

V roku 2001 ukončil štúdium filmovej vedy na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. V súčasnom období pôsobí ako samostatný vedecký pracovník v Ústave divadelnej a filmovej vedy CVU SAV v Bratislave. Zároveň prednáša v odbore dramaturgia a scenáristika na Fakulte dramatických umení, Akadémie umení v Banskej Bystrici a vedie seminár o dejinách a teórii dokumentárneho filmu v Ateliéri dokumentárnej tvorby na FTF VŠMU v Bratislave. Je autorom mnohých článkov a odborných štúdií z oblasti teórie a dejín filmu a knižnej publikácie Vnem v zrkadle fotografie a filmu (2010) a spoluautorom monografie Herec Ivan Palúch (2008). V roku 2015 mu vyšla obsiahla publikácia Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989 a v roku 2017 monografia Cenzúra a dokumentárny film po roku 1989.

Zobraziť

Sponzori a partneri

Organizátor

Podujatie finančne podporili

Podujatie podporili