Sprievodný program a prezentácie

25.4.2022 | 16:00

Pondelok
Vstup zadarmo
Predaj kníh

FDU, AU Banská Bystrica
Prednáška

Filmový archív dnes

prednášajúci:

Marián Hausner

26.4.2022 | 16:00

Utorok
Vstup zadarmo
Predaj kníh

FDU, AU Banská Bystrica
Prednáška:

Digitálne reštaurovanie kinematografických diel

prednášajúci:

Peter Csordás

27.4.2022 | 16:00

Streda
Vstup zadarmo
Predaj kníh

FDU, AU Banská Bystrica
Prednáška:

Odborná reflexia filmu dnes: Film.sk, Kino-ikon a Slovenské divadlo (pri príležitosti 70-teho výročia od založenia časopisu). Prezentácia odbornej publikácie od autorky Jany Dudkovej: Zmena bez zmeny. Podoby slovenskej televíznej hranej tvorby 1990-1993

prednášajúci:

Martin Kaňuch, Jana Dudková, Elena Knopová

28.4.2022 | 16:00

Štvrtok
Vstup zadarmo
Predaj kníh

FDU, AU Banská Bystrica
Prednáška:

Filmodrom – knižná edícia vydavateľstva Vlna

prednášajúci:

Peter Šulej, Martin Palúch

29.4.2022 | 16:00

Piatok
Vstup zadarmo
Predaj kníh

FDU, AU Banská Bystrica
Prednáška:

Prezentácia zbierky amatérskych a rodinných filmových záznamov – Rodinné archívy

prednášajúci:

Marek Šulík

25. – 29. 4. 2022

Predaj filmovej literatúry a filmových nosičov.
Predaj kníh, časopisov, DVD a blu-ray zo Slovenského filmového ústavu a z vydavateľstva Vlna. 

Autogramiády publikácií na podujatí prítomných autorov budú prebiehať v čase a na miestach konania podujatia: FDU Akadémie umení v Banskej Bystrici a FK v Múzeu SNP.

Vstup na všetky podujatia DAF 2022 – STOROČNICA sú zdarma.

Zmena programu vyhradená.

Sponzori a partneri

Organizátor

Podujatie finančne podporili

Podujatie podporili