Slovak film harvest In The USA and Canada 2021 - online

V dňoch 22.11. až 19. 12.2021 sa v USA a Kanade uskutoční 2. ročník prezentácie slovenskej kinematografie pod názvom Slovak Film Harvest 2021 – online. 

Ide o čo do počtu najrozsiahlejšiu prehliadku slovenského  filmu v USA a Kanade, ktorá sa kvôli epidemiologickým opatreniam vo svete presunula do online priestoru. Podujatie organizačne zabezpečuje občianske združenie Film Institute, v zastúpení producenta Petra Neveďala a dramaturgicky Martin Palúch z Ústavu divadelnej a filmovej vedy CVU SAV. 

Program online prehliadky sa opiera o výber medzinárodne a národne najúspešnejších titulov, ktoré v súčasnosti a v nedávnej minulosti reprezentovali alebo reprezentujú slovenský  film na prestížnych zahraničných i domácich festivaloch. 

Slovak Film Harvest 2021 – online  v jednom mesiaci sprístupní kolekciu vyše štyridsiatich pôvodných titulov. Okrem hraných, dokumentárnych a študentských filmov z FTF VŠMU a Akadémie Umení v Banskej Bystrici sa pri príležitosti stého výročia vzniku národnej kinematografie do programu dostal aj výber zo zlatého fondu slovenskej kinematografie. Tvoria ho štyri klasické tituly pochádzajúce zo zbierkového fondu Slovenského filmového ústavu – Vtáčkovia, siroty a blázni (r. Juraj Jakubisko, 1969), Ľalie poľné (r. Elo Havetta, 1972), Ružové sny (r. Dušan Hanák, 1976) a Noční jazdci (r. Martin Hollý, 1981).

From 22nd November to 19th December, the 2nd year of the presentation of Slovak cinematography entitled Slovak Film Harvest 2021 – Online. This event will take place in the USA and Canada only.

This is the most extensive screening of Slovak film in the USA and Canada, which has moved to the online space due to epidemiological measures in the world. The event is organized by the civic association Film Institute, represented by producer Peter Neveďal, and dramaturgically by Martin Palúch from the Institute of Theater and Film Studies CVU Slovak Academy of Sciences.

The programme of the online screening is based on a selection of the most internationally and nationally successful titles, which currently and in the recent past have represented or represent Slovak film at prestigious foreign and domestic festivals.

Slovak Film Harvest 2021 – Online is a collection of more than forty original titles available online in one month. In addition to feature, documentary and student films from the Academy of Performing Arts in Bratislava and the Academy of Arts in Banská Bystrica, a selection from the golden fund of Slovak cinema was included in the program on the occasion of the 100th anniversary of the establishment of national cinematography. It consists of four classic titles from the collection of the Slovak Film Institute – Birds, Orphans and Fools (dir.by Juraj Jakubisko, 1969), Wild lilies (dir.by Elo Havetta, 1972), Pink Dreams (dir.by Dušan Hanák, 1976) and Night riders (dir.by Martin Hollý, 1981).

Anotácie - Trailery / Annotations - Trailers

Biela na bielej / White on White

Directed by Viera Čákanyová
74 minutes / 2020 / OV: en + ST (sk) / documentary
Trailer – Biela na bielej / White on white – YouTube
SK / EN:
Dokumentárny videodenník zachytáva pobyt
režisérky na poľskej antarktickej stanici, kde v roku 2017 nakrúcala snímku FREM (2019), ktorej hlavnou postavou je umelá neurónová sieť. Počas misie vedie autorka chatové konverzácie s umelou inteligenciou, ktoré sa dotýkajú povahy filmu, umenia a zmyslu života. Zároveň odhaľujú spôsob myslenia oslobodený od ľudskosti a emocionality, nútiaci k hlbokej introspekcii. Vo filme je zachytený súboj s vlastným telom a mysľou v extrémnych podmienkach. Biela na bielej je pokus o vyjadrenie zážitku dočasného pozorovateľa, ktorý sa ocitne v nepoškvrnenej prírode — monumentálnej, krásnej a indiferentnej zároveň. 

White on White is director Viera Čákanyová’s video diary that she kept while staying at the Polish Antarctic station, where in 2017 she shot the film FREM (2019), whose main character was an artificial neural network. During her stay, the filmmaker holds chat conversations with an artificial intelligence touching upon the nature of film, art, and meaning of life, revealing a way of thinking free from humanity and emotionality which calls for deep introspection. The film captures the struggle with her body and mind in extreme conditions. White on White is an attempt to express the experience of a temporary observer who finds herself in pristine nature that is monumental, beautiful, and indifferent at the same time.

Directed by Viera Čákanyová
Story by Viera Čákanyová
Written by Viera Čákanyová
Produced by GUČA film – Viera Čákanyová
Marina Films – Nina Numankadić
Cinematography by Viera Čákanyová, Dominik Jursa, Tomáš Klein
Edited by Viera Čákanyová, Marek Šulík
Sound Postproduction Tobiáš Potočný

Zobraziť / Display

Cesta do nemožna / The Impossible Voyage

Directed by Noro Držiak
90 minutes / 2019 / OV: sk + ST (en) / animated docudrama
Trailer – Cesta do nemožna / The Impossible Voyage
SK / EN:
Milan Rastislav Štefánik bol predobrazom moderného Indianu Jonesa. Bol prvý Slovák, ktorý podnikol cestu okolo sveta, viac ráz zdolal Mont Blanc, prežil zostrelenie lietadla počas prvej svetovej vojny, bol intelektuál, národný hrdina aj milovník žien a bonviván. V prvom slovenskom celovečernom trikovom filme budeme sledovať jeho cestu, odhodlanie a vytrvalosť ísť za svojimi snami a cieľmi napriek všetkým prekážkam. Nvštívil cudzie kraje, zažil bohémsky život v Paríži, zaujímal sa o astronómiu, nafotí prvý československý akt na Tahiti, býval často chorý, napriek tomu sa stal pilotom, bojoval proti Rakúsko- Uhorsku, stál pri zrode prvej demokratickej Československej republiky. Cesta do nemožna sa odohráva podľa skutočných udalostí a balansuje na hranách dobrodružného, životopisného a romantického filmu pre rodiny, do ktorého preniká groteska aj thriller.

The Impossible Voyage is a special effects film depicting the life story of M. R. Štefánik. With only a slight exaggeration, we could call the film a documentary as made by Georges Méliès. It takes an unusual approach to an original narrative form, highlighted by a distinctive artistic style and animation. The film tells the story of the period of Štefánik’s life from his arrival in Paris in 1904 to the fateful date of 4 May 1919.

Directed by Noro Držiak
Story by Michal Baláž
Written by Michal Baláž, Michael Kaboš, Noro Držiak
Produced by MEDIA FILM – Michael Kaboš, KABOS Film & Media, RTVS, TOBOGANG
Cinematography by Michael Kaboš
Edited by Michal Kondrla
Sound Design Bohumil Martinák
Original Music Vladimír Martinka
Cast Tomáš Mischura, Jana Stryková, Petr Vaněk, Kristína Svarinská, Arnošt Goldfram, Judit Bárdos, Ján Greššo, Jan Vondráček, Marek Ťapák, Jana Oľhová

Zobraziť / Display

Dobrá smrť / The Good Death

Directed by Tomáš Krupa
83 minutes / 2018 / OV: en + ST (sk) / documentary
Trailer – Dobrá smrť / The Good Death
SK / EN:
Nevyliečiteľne chorá Janette by rada ukončila svoj život dôstojne, preto sa rozhodne pre dobrovoľnú, lekárom asistovanú smrť. Keďže tú vo Veľkej Británii, kde žije, neumožňujú, rozhodne sa odcestovať do Švajčiarska. Cestu musí naplánovať skôr než jej to rýchlo postupujúca choroba znemožní. Syn Simon, ktorý po nej zdedil svalovú dystrofiu, má pre matkino rozhodnutie viac pochopenia než dcéra Bridget. Vlastníme svoj život, alebo on vlastní nás? – to je hlavný motív nového slovenského filmu. Snímka s výrazne sugestívnou kamerou využíva postupy hraného filmu a do skutočného príbehu Janette pútavo vplieta charaktery a životné príbehy jej najbližších.

Janette is terminally ill and wants to die in a dignified way but British laws do not allow it. She gets in touch with Dr. Erika in Switzerland, who is willing to help her. Muscular dystrophy, the illness that Janette suffers from, has affected her family for generations. Janette must plan her journey to Switzerland before her rapidly advancing disease makes it impossible. With inner peace, Janette organizes her departure while her loved ones go through an emotional storm. Her son Simon has also inherited this illness and, therefore, has much more sympathy regarding her decision than his sister Bridget. The relationship drama escalates as death comes closer.

Directed by Tomáš Krupa
Story by Tomáš Krupa
Written by Tomáš Krupa, Lukáš Hanulák
Produced by MasterFilm – Tomas Krupa, Dagmar Sedláčková, Golden Girls Filmproduktion – Arash T. Riahi, RTVS
Cinematography by Ondřej Szollos
Edited by Peter Kudlička
Sound Design Miloš Hanzély Original Music Alio Die, Aless
Cast Janette Butlin, Simon Convey, Bridget Convey, Erika Preisig

Zobraziť / Display

Andrej Hlinka, otec národa? / Andrej Hlinka, The Father of The Nation?

Directed by Vladislava Sárkány
57 minutes / 2018 / only slovak version / documentary
SK / EN:
Televízny film o osobnosti Andreja Hlinku, ktorí patrí k významným postavám v novodobých dejinách Slovenska. Na tomto fakte sa zhodnú jeho obdivovatelia i kritici. Jeho meno však dodnes vyvoláva polemiky nad tým, kto v skutočnosti bol. Kňaz? Politik? Vlastenec? Analytický dokumentárny film objektívne a plasticky predstavuje Andreja Hlinku v kontexte jeho doby, ale i z pohľadu dnešnej reality. Ústrednou linkou filmu je otázka, či si môžeme dovoliť považovať Andreja Hlinku za otca národa.

Andrej Hlinka is one of the important figures in the modern history of Slovakia – both his admirers and critics agree. His name provokes controversy over who he really was – a priest, a politician, a patriot. The analytical documentary film presents Andrej Hlinka objectively and plastically in the context of his time, but also of today’s reality. The central line of the film is the question of whether we can afford to consider Andrej Hlinka the father of the nation.

Directed by Vladislava Sárkány
Produced by MasterFilm – Tomas Krupa, Dagmar Sedláčková, Golden Girls Filmproduktion – Arash T. Riahi, RTVS
Cinematography by Ivo Miko
Sound Design Igor Baar

Zobraziť / Display

Hluché dni / Silent Days

Directed by Pavol Pekarčík
80 minutes / 2019 / OV: sk + ST (en) / hybrid
Trailer 2021 – Hluché dni / Silent days
SK / EN:
Štyri príbehy o nepočujúcich deťoch z rómskych osád, ktoré pozorujú svoje okolie bez toho, aby mu úplne rozumeli a pritom snívajú svoj vlastný sen o budúcnosti: o Sandre, ktorá miluje futbal a Ronaldinha, o Mariánovi, ktorý sa chce stať rušňovodičom a zároveň Van Dammom, o Alene a Reném, ktorí sa obávajú, že sa im narodí hluché dieťa, a o súrodencoch Romanovi, Kristiánovi a Karmen, ktorí snívajú o záchode a skutočnej obývačke.

Four stories about hearing-impaired children from Roma settlements who inhabit an environment they cannot fully comprehend and dream of their own world. Sandra, who loves football and Ronaldinho; Marian, who wants to become a train conductor and idolizes J. C. Van Damme; Alena and Rene, who fear that they’ll have a deaf child; and siblings Roman, Kristian, and Karmen, who dream of having a proper toilet and living room.

Directed by Pavol Pekarčík
Story by Pavol Pekarčík
Written by Pavol Pekarčík
Produced by partizanfilm – Pavol Pekarčík, RTVS, kaleidoscope, školfilm
Cinematography by Pavol Pekarčík, Oto Vojtičko
Edited by Pavol Pekarčík, Ondrej Lehotský
Sound Design Pavol Pekarčík, Tomáš Vojtičko
Cast Sandra Siváková, Marián Hlaváč, Alena Červeňáková, René Červeňák, Roman Balog, Kristán Gaži, Karmen Balogová

Zobraziť / Display

Herec Ivan Palúch / Ivan Palúch: An Actor´s Life

Directed by Martin Palúch
52 minutes / 2021 / OV: sk + ST (en) / documentary portrait
SK / EN:
Portrét herca Ivana Palúcha – výraznej osobnosti slovenského filmového herectva. Počas jeho kariéry sa dotkol hviezd, ale po návrate do Československa doplatil na tvrdé normalizačné obmedzenia – zákaz vycestovať, slobodne tvoriť a umelecky napredovať. Medzi jeho najpopulárnejšie postavy patria Princ Bajaju a Adam Šangalu. Ale väčšina diel, v ktorých účinkoval, je stále pomerne neznáma. Na rozdiel od jeho kolegov – A. Giradot, D. Warner, O. Sharif, A. Karina či A. Pallenberg – sa podobne ako mnohí v socializme tvoriaci umelci musel aj on vysporiadať s reštriktívnou kultúrnou politikou, čo priamo zasiahlo jeho ďalšiu umeleckú dráhu, osobný život i profesionálny rast.

Portrait of actor Ivan Palúch – a prominent figure in Slovak film acting. During his career, he touched the stars, but after returning to Czechoslovakia he paid for the hard normalization restrictions – a ban on traveling, creating freely and making artistic progress. Among his most popular characters include Prince Bajaju and Adam Shangalu. But most of the works in which acted is still relatively unknown. Unlike his colleagues – A. Giradot, D. Warner, O.Sharif, A. Karina or A. Pallenberg – like many artists in socialism he also had to deal with a restrictive cultural policy, which directly affected his next artistic career, personal life and professional growth.

Directed by Martin Palúch
Story by Martin Palúch
Written by Martin Palúch
Produced by Filmpark production – Peter Neveďal, RTVS
Cinematography by Peter Kováč
Edited by Peter Harum
Cast Ivan Palúch, Annie Girardot, Eva Ras, Volker Schlondorff, Magda Vášáryová

Zobraziť / Display

Králi videa / Video Kings

Directed by Lukáš Bulava
83 minutes / 2020 / OV: sk/cz + ST (en) / documentary
Trailer – Králi videa / Video Kings
SK / EN:
Celovečerný dokument podrobne mapuje scénu dovozu, kopírovania a rýchlo-dabovania západných filmov v socialistickom Československu. V časoch, keď bolo nemožné vidieť filmy západnej produkcie v kinách, jestvovali skupiny zanietených, ktoré dovážali, amatérsky dabovali a distribuovali medzi ľudí nahrávky týchto filmov na VHS kazetách. Dokument však zachytáva aj linku „ochoty“ policajtov, ktorí mali za úlohu týchto pirátov a prekladateľov na počkanie chytať. V neposlednom rade ide o dokument-poctu všetkým tým „anjelom kultúry“, vďaka ktorým mohli diváci u nás vyrásť a začať milovať žánrový film.

“Video Kings” is a feature-length documentary with re-enactments, which portrays the import, copying, and dubbing of movies from the west in socialist Czechoslovakia and marginally also in Poland and Hungary. In the times when it was impossible to officially obtain movies produced in the west, there were groups of people who smuggled in these movies, dubbed them at home, and distributed them on VHS tapes.

Directed by Lukáš Bulava
Story by Petr Svoboda
Written by Petr Svoboda, Lukáš Bulava
Produced by Artactive production – Igor Kovács, Blackout productions – Petr Svoboda, FilmWorx Studios – Peter Neveďal, Jaroslav Niňaj
Cinematography by Adam Šebesta, Albert Loprais, Aleš Špidla
Edited by Peter Pavlík
Sound Design Lukáš Bulava
Original Music Jake Star
Cast Ondřej Hejma, František Fuka, Ondřej Neff

Zobraziť / Display

Loli Paradička / Loli Paradička

Directed by Richard Staviarsky, Víťo Staviarsky
89 minutes / 2019 / OV: sk + ST (eng) / comedy
Trailer – Loli parádička
SK / EN:
Romantická komédia o láske dvoch „nešťastníkov“ z východného Slovenska. Smiešno-smutný príbeh o nádeji a trpkosti života. Keď sa Milan, jarmočný predavač cukroviniek, dozvie, že Veronka mu ukradla dva turecké medy, pretože bola hladná, zľutuje sa nad ňou a kúpi jej obed. Veronka sa chce Milanovi odvďačiť a ponúkne sa mu za predavačku do stánku. Medzi oboma to zaiskrí a po búrlivej noci v lacnej ubytovni na okraji mesta sa do seba zaľúbia a začnú si plánovať spoločný život. Veronke pritom neprekáža, že Milan nemá nohu. Milanovi zasa neprekáža, že Veronka je Rómka. Prijme však takúto „nekonvenčnú“ dvojicu aj spoločnosť? Podarí sa Milanovi a Veronke obhájiť svoju lásku?

A bitter-sweet love story. Milan, a fairground salesman, discovers that Veronka has stolen one of his caramel cakes; as she was hungry, he takes pity on her and decides to buy her lunch. In return, Veronka offers him her services as a sales assistant. The spark generated between the two of them leads to a tremendous night and they instantly fall for each other and start making plans for a future together. Veronka does not mind that Milan has had only one leg from birth. Milan does not mind that Veronka is a gypsy…

Directed by Richard Staviarsky, Víťo Staviarsky
Written by Richard Staviarsky, Víťo Staviarsky
Produced by STAVIARSKY – Marka Staviarska, RTVS
Cinematography by Ľubor Marko
Edited by Richard Staviarsky, Juraj Staviarsky
Sound Design Martin Dzurňák
Original Music Štefan Cína, Víťo Staviarsky
Cast Kamila Mitrášová, Michal Iľkanin, Michal Soltész, Kveta Stražanová

Zobraziť / Display

Malá ríša / Little Kingdom

Directed by Peter Magát
108 minutes / 2019 / OV: en + ST (sk) / romantic drama
Trailer – Malá ríša / Little Kingdom
SK / EN:
Výpravná dráma z obdobia druhej svetovej vojny je celovečerným debutom režiséra Petra Magáta. Mladá Eva pracuje v továrni arogantného zbohatlíka Bara, aby sa uživila, kým sa jej manžel vráti z vojny. Ten jedného dňa dezertuje a vracia sa domov s nádejou, že všetko bude tak, ako predtým. Do dediny však nečakane prichádza aj záhadná Cat, ktorá pozná jeho minulosť a pre vlastné prežitie je schopná urobiť naozaj všetko.

Slovakia, 1944. Young Eva works in a factory owned by the rich and arrogant Bar. She plans to keep her head down and survive until her husband Jack returns from the war. One day, Jack appears in the village, having deserted his unit, hoping he can get back to his and Eva’s old life. But things have changed. By a wry twist of fate, a woman from Jack’s past, the mysterious Cat also appears in the village. She knows his secrets and is prepared to do anything to survive. But that’s not the end of Jack and Eva’s problems; hovering above everything, manipulating everyone in the village, are the manipulative politician Hanáček and Németh, a member of the secret police. The romantic period drama is inspired by the performance of Debris Company’s Epic. The film enacts a timeless wartime story where the main characters – played by an up-and-coming international cast – find themselves entangled in life or death situations. The film follows two contrasting couples, two very different versions of ‘love’: Eva with Jack, and Bar with Cat. They’re all searching for happiness but each in their own way.

Directed by Peter Magát
Story by Ewen Glass, Lucia Ditte, Michaela Sabo
Written by Ewen Glass
Produced by FilmFrame – Zuzana Chadimová, Braňo Chlpík, BLUE FACES, Loki Film Productions – Saemundur Nordfjord
Cinematography by Juraj Chlpík
Edited by Anton Fabian
Sound Design Ivan Horák, Richard Muller, Blažej Vidlička
Original Music Valgeir Sigurðsson
Cast Alicia Agneson, Lachlan Nieboer, Klara Mucci, Brian Caspe, Abigail Rice, Mark Fleischmann, Ján Jackuliak, Lucia Vráblicová, Lucia Hurajová, Katarína Šafaříková, Juraj Hrčka, Kristína Kanátová, Atila Végh, Marián Labuda ml./Jr., David Hartl, Ondrej Kaprálik, Gregor Hološka, Mark Parsons, Amy Laughton

Zobraziť / Display

Posledný autoportrét / The Last Self-portrait

Directed by Marek Kuboš
72 minutes / 2018 / OV: sk + ST (en) / creative documentary
Trailer – Posledný autoportrét / The last self-portrait
SK / EN:
Známy slovenský dokumentarista po dlhých rokoch tvorivej (ne)absencie dokončil nový film. Na prvý pohľad, ako inak, dokument. Čo však nie je celkom pravda. Marek Kuboš sa v tomto umeleckom hybride pokúsil o netradičnú sebareflexiu – ako umelca, syna, ale tiež obyčajného človeka. Prostredníctvom svojich dokončených, ale aj nezrealizovaných diel predstavuje ojedinelú úprimnú spoveď̌ o tom, prečo veľmi vážne rozmýšľa nad ukončením na poli autorského dokumentu. Spolu s mnohými, dnes už etablovanými slovenskými filmármi, ale aj ľuďmi z jeho skorších filmov, sa snaží nájsť̌ na svoje neľahké otázky, nie práve jednoduché odpovede…

After years of creative (non) hiatus, the well-known Slovak documentary filmmaker Marek Kuboš has completed his new film. It appears, as one might expect, to be a documentary. At first glance, that is. This cinematic hybrid is Kuboš’s unconventional attempt at self-reflection – as an artist, a son, as well as an ordinary person. Using his finished but unreleased work, he presents a singular, honest confession about why he is seriously considering ending his film career or, at least, in the form it has taken to date. Along with many well-established Slovak filmmakers, as well as everyday people, he is searching for less than simple answers to his less than simple questions.

Directed by Marek Kuboš
Story by Marek Kuboš
Written by Marek Kuboš
Produced by PSYCHÉ film – Marek Kuboš, RTVS
Cinematography by Marek Kuboš
Edited by Rado Dúbravský, Marek Kuboš
Sound Design Ján Boleslav Kladivo
Original Music Marek Kuboš
Cast Marek Kuboš, Jaro Sýkora, Jano B., Jozef Brezovský, Jozef Pátrovič

Zobraziť / Display

Raj na zemi / Paradise on Earth

Directed by Jaro Vojtek
78 minutes / 2020 / OV: sk + ST (eng) / documentary
Trailer – Raj na zemi / Paradise on Earth
SK / EN:
Dokumentárny film zachytáva profesionálny aj súkromný osud slovenského novinára, reportéra a fotografa Andreja Bána. Režisér Jaro Vojtek sníma prostredníctvom intímnych rozhovorov a počas spoločných putovaní po svete osobný Andrejov príbeh, jeho zápas so samotou a psychickými problémami, či snahu nadviazať dlhodobý a funkčný vzťah, po ktorom túži. Paralelne film zaznamenáva tragické a komplikované príbehy súčasného sveta vo vojnových a krízových oblastiach, či utečeneckých táboroch. Raj na zemi je topografiou tragických zápasov človeka a sveta, kontinuálnou terapiou bez konca.

Paradise on Earth is a documentary by Jaro Vojtek about journalist and war photographer, Andrej Ban. Jaro, as his friend, has been a silent witness to his struggles, failed relationships, and depressions. Their intimate conversations, in contrast with the tragic and painful war and refugee crisis, form the foundation of the film’s concept. Jaro follows Andrej to various destinations around the world, the camera observing his interactions with people in need and his photographic work. Paradise on Earth is a topography of individual and global struggles – and endless ongoing therapy.

Directed by Jaro Vojtek
Written by Marek Leščák, Jaro Vojtek
Produced by MPhilms – Zora Jaurová, Mátyás Prikler, RTVS
Cinematography by Jaro Vojtek
Edited by Peter Harum
Sound Design Richard Fűlek
Original Music Michal Nejtek
Cast Andrej Bán

Zobraziť / Display

Skutok sa stal / Never Happened

Directed by Barbora Bereznakova
82 minutes / 2019 / OV: sk + ST (en) / documentary
Trailer – Skutok sa stal / Never Happened
SK / EN:
Príbeh troch kamarátov – Oskara Fegyveresa, Róberta Remiáša, Petra Tótha. Dokumentárny film o tom ako to bolo naozaj s únosom prezidentovho syna, vraždou Róberta Remiáša a kauzou Technopol. Aj o tom, čo s tým má spoločné Marián Kočner.

Once upon a time, in a small European country, the son of the President had been kidnapped and found beaten unconscious in Austria. An investigation leads to the highest political circles, to the Prime Minister himself. Then, Oskar F., the witness of the kidnapping, broke the silence and testified about it to the investigator. Right after, he had to flee the country as his life was in danger. His only connection to home was his best friend Robo R. and young journalist Peter T. A few months later, Robo is killed in a car explosion. The kidnapping case, as well as Robo’s murder, are closed by former Prime Minister with the words: „NEVER HAPPEND“. So, what has actually happened?

Directed by Barbora Bereznakova
Written by Barbora Bereznakova
Produced by LEON Productions – David Corba, Mario Homolka, Frame Films – Hana Silarova
Cinematography by Ivo Miko, Barbora Bereznakova
Edited by Matej Samal
Sound Design Lukas Kasprzyk, Dusan Kozak
Original Music Lubomir Burgr
Cast Oskar F., Robo R., Peter T.

Zobraziť / Display

Osamelí bežci: ideme ďalej! / The Lonely Runners: Moving On!

Directed by Martin Repka
78 minutes / 2020 / OV: sk + ST (eng) / documentary
Trailer – Osamelí bežci: Ideme ďalej! / The Lonely Runners: Moving On!
SK + EN:
Film rozpráva príbeh básnickej skupiny Osamelí bežci, ktorá vznikla v roku 1963 a existuje dodnes. No predovšetkým je o veľkom priateľstve medzi jej členmi – Ivanom Laučíkom, Petrom Repkom a Ivanom Štrpkom. Ich osudy a životné peripetie boli rôzne. Peter Repka sa v 70. rokoch presťahoval do Nemecka, Ivan Laučík väčšinu svojho života prežil v Liptovskom Mikuláši a Ivan Štrpka žil v Bratislave. Aj keď ich stretnutia neboli každodenné a nie vždy jednoducho realizovateľné, napriek všetkým prekážkam ich priateľstvo pretrvalo. Prežilo všetky nečakané zvraty spojené s dobovým spoločenským dianím a aj všetky peripetie v ich osobných životoch. Ich tvorba bola a stále je jednou z najzásadnejších v kontexte modernej slovenskej poézie. Na začiatku tejto dokumentárnej road movie Peter odchádza z Offenbachu nad Mohanom, aby sa v Bratislave stretol s Ivanom a aby sa následne spolu vypravili do Liptovského Mikuláša za druhým Ivanom. Počas tejto cesty Peter a Ivan stretávajú ďalšie postavy a navštevujú miesta, ktoré súvisia s ich príbehom. Tieto stretnutia ilustrujú príbeh Osamelých bežcov. Je to film o Osamelých bežcoch s Osamelými bežcami, spoluvytváraný Osamelými bežcami. Je to inšpirujúci príbeh o priateľstve!

This film tells the story and history of a group of poets known as the Lonely Runners. But it is mainly about the great friendship between Ivan, Peter, and Ivan. At the start of this road movie, Peter leaves Offenbach am Main, his current residence, for Bratislava to see Ivan and together they go to Liptovský Mikuláš to see another Ivan and thus to organize a meeting of the Lonely Runners! And above all, this film should inspire audiences with the account of their friendship!

Directed by Martin Repka
Written by Martin Repka, Maroš Šlapeta
Produced by Punkchart films – Maroš Šlapeta, RTVS, Slovak Film Institute
Cinematography by Noro Hudec
Edited by Michal Kondrla, Alexandra Jonášová
Sound Design Dušan Kozák
Original Music Johanes Repka
Cast Ivan Laučík, Peter Repka, Ivan Štrpka

Zobraziť / Display

Keď draka bolí hlava / When Dragon Has a Headache

Directed by Dušan Rapoš
99 minutes / 2018 / OV: cz + ST (eng) / fairytale
Trailer – Keď draka bolí hlava / When Dragon Has a Headache
SK + EN:
Barborka s Tomíkom trávia prázdniny u babičky a deda v kováčskej dielni pod Dračou skalou, kde zo všetkých síl pracuje aj netradičný pomocník dvojhlavý dráčik Čmoudík. Raz, keď sa deti chystajú prespať v jaskyni spoločne s dráčikom, objavia na stene jaskyne starú mapu a Čmoudík, ktorého jedna hlava hovorí po česky a druhá po slovensky, začína rozprávať napínavý príbeh o vzniku kráľovstva Draka, veľkej láske princeznej Adélky a princa Janka, o dlhoročnej kliatbe a strašnom Drakovi, o zlom škriatkovi Blivajzovi, ale aj o tajomstve Nezábudkovej lúky, stratenom dračom vajci a páriku klokanov. Zaujíma Vás, kedy draci tancujú hip hop, ako sa slávia vianoce v dračej jaskyni, akú čarovnú moc má sto rokov neumývaný dračí zub a hlavne prečo draka bolí hlava?

Barbora and Tom spend the holidays at their grandparents’ home under the Dragon Rock. A small two-headed dragon helps out at the grandfather’s smithy. One day Barbora and Tom decide to sleepover in the dragon’s cave, where they find an old map. The dragon starts to tell them the story of a forgotten fairyland.

Directed by Dušan Rapoš
Written by Petr Šiška, Dušan Rapoš
Produced by Petarda Production – Petr Šiška, FilmWorx Studios – Peter Neveďal, Jaroslav Niňaj, RTVS, Moravia Steel
Cinematography by Ján Ďuriš
Edited by Dušan Milko
Sound Design Bohumil Martinák
Original Music Dušan Rapoš
Animation by Jaroslav Ňiňaj
Cast Ján Koleník, Miro Noga, Zuzana Žáková, Zuzana Mauréry, Karel Gott

Zobraziť / Display

Vtáčkovia, siroty a blázni / Birdies, Orphans and Fools

Directed by Juraj Jakubisko
78 minutes / 1969 / OV: sk + ST (eng) / drama
SK / EN:
Mozaikovité, hravé podobenstvo odohrávajúce sa v presne neurčenom časopriestore, v bláznivom svete bez ideálov, vo svete násilia, cynizmu a beznádeje. Jeho hlavní predstavitelia, traja opustení blázni v šialenom a škaredom svete prežívajú len vďaka svojmu bláznovstvu, vďaka princípu hry a filozofie radosti. Spoločne žijú, hrajú sa, milujú i nenávidia

This mosaic-like frolicsome parable takes place in an indefinite dimension of space and time, in a foolish universe without ideals – a world of violence, cynicism, and hopelessness. Its living illustrative examples are the three lonesome lunatics who survive in this insane and ugly world only thanks to their craziness, philosophy of playfulness and joy, and the enjoying present moment. They live, play, love, and hate altogether.

Directed by Juraj Jakubisko
Written by Juraj Jakubisko, Karol Sidon
Produced by Samy Halfon, Slovenský film Bratislava, COMO FILMS, Lux Compagnie Cinématographique de France
Cinematography by Igor Luther
Edited by Maximilián Remeň
Sound Design Alexander Pallós
Original Music Zdeněk Liška
Cast Philippe Avron, Magda Vášáryová, Jiří Sýkora, Míla Beran, Françoise Goldité

Zobraziť / Display

Sedem zhavranelých bratov / The Seven Ravens

Directed by Alice Nellis
99 minutes / 2015 / OV: SK (db) + ST (eng) / fairytale
Trailer – Sedem zhavranelých bratov / The Seven Ravens
SK / EN:
Bohdanke zakliala vyrieknutá kliatba jej sedem urastených bratov na havranov. Odvážna dievčina sa rozhodne, že svojich bratov zachráni. Môže to však urobiť len ona sama, podľa rád starej bylinkárky. Natrhať žihľavu, urobiť z nej priadzu a ušiť sedem košieľ pre jej sedem zhavranelých bratov. Kým však kliatbu zlomí, postretne mnohých, ktorí jej budú stáť v ceste a mnohých ktorí ju budú na ceste k vyslobodeniu bratov sprevádzať. Rozprávka na motívy Pavla Dobšinského.

The Seven Ravens is the story of a young woman who takes it upon herself to save her brothers and rid them of a curse that they were put under by their mother. It’s a story about courage, endurance, and the power of words, truth, and love. It’s the story of how parents‘ mistakes fall on their children’s shoulders, and how these children may either repeat them or correct them. The film is primarily based on a story by Božena Němcová. It also uses elements from the Brothers Grimm’s version of the same fairy tale.

Directed by Alice Nellis
Written by Alice Nellis
Produced by Ester Honysova, Ľubomír Slivka, Katarína Vanžurová, Peter Poch
Cinematography by Matěj Cibulka
Edited by Filip Issa
Original Music Vašo Patejdl
Cast Csongor Cassai, Erika Starková, Jana Oľhová, Juraj Hrčka, Kristína Svarinská, Lukáš Příkazský ml., Marián Geišberg, Martha Issová, Matej Marušin, Miro Noga, Noel Czuczor, Sabina Remundová, Václav Neužil, Zuzana Bydžovská

Zobraziť / Display

Ovčiarskou cestou / Sheperd's Path

Directed by Ľubomír Viluda, Ivan Kršiak
53 minutes / 2020 / OV: sk + ST (eng) / documentary
Trailer – Ovčiarskou cestou / Sheperd’s path
SK / EN:
Čarovné formulky, mágia a obradné rituály pomáhali ochrániť stádo a pastierov oviec pred chorobami, zlými silami a živelnými pohromami. Mali sme to šťastie, že sme ešte zažili odchádzajúcu generáciu gazdov, ktorí sa postupne vytrácali z našej rodnej krajiny. So sebou si do večnosti nenávratne odnášali vedomosti a zvyky, ktoré sa roky formovali v pote tvrdej práce. A tak sme sa rozhodli navrátiť do dnešných dní aspoň kúsok sveta našich predkov. Vydajte sa spolu s nami na ovčiarsku cestu po Slovensku – krajine zasadenej v srdci Európy. Sprievodcami nám budú ľudia, ktorí svoj život zasvätili nielen chovu oviec, ale aj zachovaniu zvykov, spojenými so životom na slovenských salašoch, ale hlavne svoje životy prežili v harmónii s prírodou.

Magic formulas, the magical and ceremonial rituals used to help protect the flock and shepherds from disease, evil forces and natural disasters. We were lucky to have experienced the outgoing generation of farmers who gradually disappeared from our homeland. They took with them forever the knowledge and habits that had been formed over the years in the sweat of hard work. So we decided to return to the present day at least a part of the world of our ancestors. Join us on a shepherd’s journey through Slovakia – a country set in the heart of Europe. Our guides will be people who have dedicated their lives not only to sheep breeding, but also to the preservation of habits associated with life in Slovak sheep huts, but mainly they lived their lives in harmony with nature.

Directed by Ľubomír Viluda, Ivan Kršiak
Story by Ľubomír Viluda
Written by Ľubomír Viluda
Cinematography by Ľubomír Viluda
Edited by Ivan Kršiak
Sound Design Ivan Kršiak
Cast Tomáš Mischura

Zobraziť / Display

Ubal a zmizni / Wrap Up and Disappear

Directed by Adam Hobzik
99 minutes / 2021 / OV: cz + ST (en) / comedy
Trailer – Ubal a zmizni / Wrap Up and Disappear
SK / EN:
Na piatich rôznych miestach Prahy začína komédia, ktorej dej sa odohráva počsas jedného dňa a šialenej noci. Traja kamaráti, Mireček (Matúš Ruml), Vilém (Janek Gregor) a Dužan (Duy Anh Tran), si privyrábajú pestovaním a predajom kvalitnej trávy. A dostanú ponuku, ktorá sa neodmieta: predať kompletnú úrodu za jednu noc. Lenže keď uzavrú obchod s nebezpečným Bulharom (Pedja Bjelac) a jeho pravou rukou (Karel Dobrý), zistia, že im niekto vykradol celú pestiareň. Majú pár hodín na to, aby zachránili nielen kšeft roka, ale tiež vlastné malíčky. Dvaja policajti zo starej školy (Martin Hofmann a Leoš Noha) boli suspendovaní. Prvý z nich sa chová ako psychopat a druhý je vyhorený, takže keď prídu so žiadosťou o návrat do útvaru, nadrianení ich odmietnu. Aby získali späť svoju prácu i česť, rozhodnú sa na vlastnú päsť pátrať po kufri plnom vzácneho tovaru a neberú pri tom žiadne ohľady. André (Marek Lambora) je rocker s nie jedným problémom. Podpísal zmluvu, v ktorej sa zaväzuje k natočeniu troch popových albumov pre teenagerov. André sa na verejnosti tvári ako hviezda, lenže v skutočnosti sa ide zblázniť. Celý svoj byt, auto i slávu by vymenil za jednu poriadnu rockerskú noc. A presne to sa mu splní, keď si na letisku omylom vezme cudzí kufor. Prepletený príbeh s mnohými prekvapivými zvratmi sa vyznačuje humorom i štylizáciou. Mafiáni v ňom sekajú malíčky, pražský Žižkov pripomína deväťdesiate roky v Bronxe a tri hlavné príbehy filmu spája túžba žiť podľa vlastných pravidiel.

Mireček and Dealer get the deal of the year. To sell all the weed to the Bulgarians. But then someone shouldn’t have stripped their apartment of all their possessions. The worst night of their lives is just beginning and leads through Vietnamese parties, Žižkov private homes, and the intensive care unit, down to the roots of their friendship. At the end of the story, Dealer discovers that having a friend is worth more than having the good stuff. Mireček finds love again and breaks free from the clutches of his despotic mother.

Directed by Adam Hobzik
Story by Adam Hobzik
Written by Adam Hobzik
Produced by Flamesite – Kamil Kožíšek, Petarda, SOLID ENTERPRISE, CinemArt, CinemArt SK, ATTACK FILM – Peter Poch
Cinematography by David Ployhar
Edited by Adam Dvořák
Sound Design Roman Čapek
Original Music Kája Mařík
Cast Matouš Ruml, Janek Gregor, Martin Hofmann, Predrag Bjelac, Leoš Noha, Marek Lambora

Zobraziť / Display

O liečivej vode / Healing Waters

Directed by Ján Sebechlebský
90 minutes / 2020 / fairytale
Trailer – O liečivej vode / Healing Waters
SK / EN:
Príbeh rozprávky nás zavedie do krajiny, v ktorej odpradávna žili vo vzájomnej symbióze vedľa seba ľudský svet a svet vôd. V ľudskom svete vládne spravodlivou rukou kráľ Juraj, ktorý ovdovel a stará sa o svoju dcéru Hanku. Vo vodnom svete, ktorý je pre ľudské oči neviditeľný, vládne Vodná pani spolu so svojimi pomocníkmi. Jedného dňa sa zľutuje nad chorou princezničkou Hankou a daruje kráľovi Jurajovi vodu, ktorá vylieči každú chorobu a zahojí každú ranu. Vodná pani má však podmienku: liečivá voda sa nesmie dostať do rúk podlého a sebeckého človeka, pretože by sa navždy stratila. No všetko dobré a ušľachtilé možno zneužiť a ľudská chamtivosť nepozná hranice. Kráľov brat Filip a jeho pomstychtivá manželka Henrieta majú s vodou iné plány a neštítia sa ani zločinu…

The story of the fairytale takes us to a country where the human world and the world of water have lived side by side in ancient symbiosis for a long time. In the human world, King Juraj, who is a widow and takes care of his daughter Hanka, rules with a righteous hand. In the water world, which is invisible to the human eye, the Water Lady rules with her helpers. One day, he takes pity on the sick Princess Hanka and gives King Juraj water, which will cure every disease and heal every wound. However, the water lady has a condition: the healing water must not fall into the hands of a mean and selfish person, because it would be lost forever. But all good and noble things can be abused, and human greed knows no bounds.

Directed by Ján Sebechlebský
Written by Michal Pusztay, Ján Sebechlebský
Produced by TRIGON Production – Patrik Pašš, RTVS, Česká televize
Cinematography by Tomáš Juríček
Edited by Michal Kondrla
Sound Design Peter Németh
Original Music Vladimír Martinka
Cast Darija Pavlovičová, Marián Mitaš, Jakub Spišák, Attila Mokos, Linda Rybová, Juraj Kemka, Juraj Hrčka, Zuzana Kanócz, Petr Vaněk

Zobraziť / Display

Ľalie poľné / Wild Lilies

Directed by Elo Havetta
77 minutes / 1972 / OV: sk + ST (en) / drama
Trailer – Ľalie poľné / Wild lilies
SK / EN:
Príbeh ľudí hľadajúcich domov, šťastie a svoje miesto v spoločnosti. Dej sa odohráva na slovenskej dedine po 1. svetovej vojne. Hrdinami sú vojnoví vyslúžilci, ktorí sa po návrate z vojny snažia dať svojmu životu zmysel, nájsť opäť istotu a lásku. Filmová adaptácia poviedky Vincenta Šikulu Nebýva na každom vŕšku hostinec.

A story of the search for home, happiness, and the necessity of finding one´s place in society. The plot is set in a Slovak village after the end of World War I. The main characters are two veterans returning home and trying to redefine the meaning of life and regain feelings of security and love.

Directed by Elo Havetta
Story by Vincent Šikula
Written by Vincent Šikula
Produced by Československý film Bratislava Štúdio hraných filmov Koliba Filmové laboratóriá Bratislava – Koliba
Cinematography by  Jozef Šimončič
Edited by Alférd Benčič
Sound Design Alexander Pallós
Original Music Zdeněk Liška
Cast Lotár Radványi, Vladimír Kostovič, Žofia Martišová, Ivan Krivosudský, Emil Tomaščík, Ľudovít Kroner

Zobraziť / Display

7829 km od Wu-chanu / 7829 km from Wu-chan

Directed by Peter Pavlík
72 minutes / 2018 / OV: sk + ST (en) / creative documentary
Trailer – 7829 km od Wu-chanu / 7829 km from Wu-chan
SK + EN:
Dokumentárny film o prvých 365 dňoch pandémie z pohľadu mesta Rimavská Sobota.

A documentary about the first year of a pandemic from the perspective of a small town in southern Slovakia. The region suffering from the highest unemployment in Slovakia. The story of the film “7829 km from Wu-chan” is told by about twenty respondents. It shows the view of a little student but also pensioners, Slovaks, Hungarians and Roma. The film meets the views of a pandemic denier but also of a hospital director. The story is commented on by media headlines that capture the situation of the whole society.

Directed by Peter Pavlík
Written by Peter Pavlík, Katarína Smaczna
Production Peter Pavlík, Katarína Smaczna, Rado Ceglédy
Cinematography by Katarína Smaczna, Peter Pavlík, Róbert Piatrik, Peter Ehn, Otto Nagy, Majo Sucháč
Edited by Rado Dúbravský, Marek Kuboš
Sound Postproduction Ladislav Borš

Zobraziť / Display

Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu / Eternal Jožo, or How I Met a Star

Directed by Jan Gogola Jr.
81 minutes / 2020 / OV: cz + ST (en) / time-lapse documentary
Trailer – Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu / Eternal Jožo, or How I Met a Star
SK / EN:
Netradičný situačný dokuportrét vypovedá o komplikovanom osobnom vesmíre Joža Ráža – lídra historicky najpopulárnejšej „československej“ poprockovej kapely Elán. Ide o filmové stretnutie s kresťanským budhistom veriacim v komunizmus. Portrét vznikal desať rokov a je nakrúcaný na nečakaných miestach a v otvorených situáciách, ktoré zviditeľňujú súhvezdie Rážovho života: kakao a whisky, hudba a rodina, diktátorstvo a meditácia, okamžik a večnosť, Boh a ničota alebo napríklad dobro a zlo v podobe Šmolka a Gargamela. Režisér filmu Jan Gogola ml. vysvetľuje: „Pristupujem k nemu ako k osobnosti, ktorá v rámci Elánu oslovila niekoľko českých a slovenských generácií a má schopnosť svojou tvorbou zjednocovať, ale ktorá zároveň svojimi verejnými prejavmi spoločnosť dlhodobo rozdeľuje a jej časť až odpudzuje.“ Autor filmu sa poddal rodiacemu sa priateľstvu a jeho pohľad má ambíciu odkryť Rážovu civilnú metafyziku, jeho „prirodzenú schopnosť žitia vo vesmíre s Bohom“.

Situational portrait of the universe of the leader of the historically most popular “Czechoslovak” band who is a Christian Buddhist believing in communism. Their film meeting takes place in unexpected locations and open situations which make constellations of Ráž’s life visible: cocoa and whisky, music and family, dictatorship and meditation o moment and eternity, moment and eternity, fame and screwdriver, God and nothingness, or perhaps good and evil in the guise of Smurf and Gargamel.

Directed by Jan Gogola Jr.
Story by Jan Gogola Jr.
Written by Jan Gogola Jr.
Produced by CIREAL production – Ladislav Cmíral, Punkchart films – Ivan Ostrochovský
Cinematography by Petr Vejslík
Edited by Ladislav Cmíral
Sound Design Jiří Kubík
Original Music Elán
Cast Jožo Ráž

Zobraziť / Display

PUNK JE HNEĎ! / PUNK NEVER ENDS!

Directed by Juraj Šlauka
70 minutes / 2019 / OV: sk + ST (en) / drama
Trailer – Punk je hneď! / PUNK NEVER ENDS!
SK / EN:
Film je inšpirovaný detailne odpozorovaným životom pankáčov prebývajúcich na periférii. Rozpráva príbeh tridsaťročného drogovo závislého Kvička, ktorý žije v rozpadajúcom sa podnájme so svojou družkou a s dvojročným synom. Jeho idylický svet jedného dňa ostro narazí na hranu všeobecne platných pravidiel. Svojim impulzívnym správaním, ktoré neráta s dôsledkami, svoj život postupne mení na voľný pád.

A film inspired by the closely observed life of punks who spend their lives on the periphery of the city. A thirty-year-old drug addict lives in a decaying sublet at a dump with his partner and his two-year-old son. His “idyllic” world is suddenly threatened by a letter from the social services. In fear of losing the child, the punk pulls himself together and seeks a satisfactory resolution to the situation. His impulsive behavior, however, takes no account of the consequences, and all the opportunities result in a free fall.

Directed by Juraj Šlauka
Story by Juraj Šlauka
Written by Juraj Šlauka
Produced by Punkchart films – Ivan Ostrochovský, Jordi Niubo, RTVS, FTF VŠMU, Filmpark production – Peter Neveďal
Cinematography by Ivo Miko
Edited by Michal Reich, Matej Beneš
Sound Design Michal Džadoň, Richard Füllek
Original Music David Kollar
Cast Pavol Kovačovský, Juraj Gerža, Mário Fribert, František Škorpík, Patrícia Schürrerová

Zobraziť / Display

Čarovný kamienok / The Magic Stone

Directed by Kristína Herczegová
84 minutes / 2019 / OV: sk + ST (en) / fairytale
Trailer – Čarovný kamienok / The Magic Stone – BTS video
SK / EN:
Humorne ladená televízna rozprávka o čarovnom kamienku, ktorý plní želania a o sile lásky, ktorá prekoná aj ľudskú chamtivosť. Čarovný kamienok vnáša do duší a sŕdc nenávisť, zlobu, hašterivosť, ale i lásku, dobro a súcit podľa toho, čo si ľudská bytosť želá. Čarovný kamienok sa po mnohých krušných i ľudsky krásnych chvíľach nakoniec vracia späť – do rúk vládcov lesa. V jednej rozprávkovej krajine žili ľudia dlhé roky spokojne, mali svoje bežné radosti aj starosti, tešili sa z prírody naokolo, majestátneho lesa. Neprekážalo im, že je panstvo opustené a nemajú žiadneho pána. Mali pokoj a mohli si žiť slobodne. Nikto netušil, že príchod panstva znamená zmenu života k horšiemu. A netušili to ani obyvatelia lesnej ríše, ktorá bola nielen krásna, ale aj zvláštna. Okrem divých zvierat, vtákov a motýľov tu žili aj víly, škriatkovia, trpaslíci a iné čarovné a viac či menej očarujúce stvorenia, ľudskému oku neviditeľné. Vládcovia lesa darovali strigôňom Bendegúzovi (Ady Hajdu) a Sebele (Zuzana Bydžovská) čarovný kamienok, ktorý mal moc plniť ľudské želania. Strigôni uzatvorili stávku, či ľudia moc čarovného kamienka zneužijú, alebo použijú na dobré skutky. A tak sa kamienok dostal do sveta ľudí a pokojný život obyvateľov lesa, malebnej dediny a panstva čakali veľké zmeny. Na panstvo v sprievode komorníka Vendelína (Jakub Rybárik) a sestry Júlie (Kristína Spačová) prichádza mladý gróf Henrich (Daniel Žulčák), ktorého úlohou je zveľadiť majetok a naučiť sa hospodáriť. Henrich, ktorý má obrovské podlžnosti a množstvo negatívnych charakterových vlastností, má však iný úmysel. Rozhodne sa vyrúbať les. Do cesty sa mu však postavia nielen obyvatelia lesa, ale aj mlynár Matúš (Jakub Jablonský) a jeho sestra, grófka Júlia. Čo sa stane s čarovným kamienkom? Vyhrá stávku Bendegúz, či Sebela?

The Magic Stone is a fairy tale about the fulfillment of desires, the power of human love, but especially about love of nature. In one fairytale country, people lived happily for many years, enjoying the surrounding nature and majestic forest. It did not stop them that the manor was deserted and they had no master. They had peace and could live freely. Little did anyone know that the arrival of a new count meant a change in life for the worse. And the inhabitants of the forest empire did not know it either. In addition to wild animals, there were also fairies, elves and other magical creatures, invisible to the human eye.

Directed by Kristína Herczegová
Written by Naďa Jurkemik
Produced by FilmWorx Studios – Peter Neveďal, Jaroslav Niňaj, RTVS, Česká televize
Cinematography by Laco Janošťák
Edited by Milan Kaliňák
Sound Design Peter Gajdoš, Miloš Gluvňa, Bohumil Martinák
Original Music Matúš Pavlík, Martin Hasák
Cast Anna Javorková, Milan Bahúl, Jakub Jablonský, Kristína Spáčová, Daniel Žulčák, Jakub Rybárik, Ady Hajdu, Zuzana Bydžovská, Adela Mojžišová

Zobraziť / Display

Ružové sny / Pink Dreams

Directed by Dušan Hanák
81 minutes / 1976 / OV: sk + ST (en) / comedy, drama
Trailer – Ružové sny / Pink Dreams
SK / EN:
Film o dospievaní, snívaní a prvej veľkej, ale zakázanej láske. V poetickom príbehu o vzťahu medzi dobrosrdečným, trochu naivným poštárom Jakubom a krásnou Cigánkou Jolankou na seba naráža nespútaný svet hravej fantázie a triezvy pragmatizmus každodenného života, ktorému musí ružové snívanie oboch hlavných hrdinov napokon predsa len ustúpiť.

A comedy about a village postman Jakub and Jolanka, a Gipsy girl. This lyrical film was a major success in Czechoslovakia and its first ‚Roma‘ feature (over half a million Roma live in Slovakia today). The director was inspired by people and episodes from real life and then spent some time in Roma settlements. The simple coming of age story focuses on two adolescent protagonists, Jakub and Jolanka, and their developing feelings. But even if the relationship between a gadjo and a beautiful Gypsy girl may be a popular romantic plot, in reality such a relationship faces prejudice and is seen as unacceptable.

Directed by Dušan Hanák
Written by Dušan Hanák, Dušan Dušek
Produced by Slovenská filmová tvorba Bratislava
Cinematography by Jozef Šimončič
Edited by Alférd Benčič
Sound Design Ondrej Polomský
Original Music Petr Hapka
Cast Juraj Nvota, Iva Bittová, Josef Hlinomaz, Marie Motlová, Ľudovít Kroner, Libuše Havelková, Václav Babka, Hana Slivková, Anton Trón

Zobraziť / Display

Volanie / The Calling

Directed by Erik Praus
70 minutes / 2019 / documentary essay
Trailer – Volanie / The Calling
SK / EN:
Opustili svetský život, manželku, deti, prácu a vstúpili do kláštora. Cez portréty troch mníchov zachytáva celovečerný dokumentárny film Erika Prausa neopakovateľnú duchovnú atmosféru a mystiku pravoslávneho kláštora Počájivská lávra, ktorý leží na kopci nad mestečkom Počájiv v Ternopiľskej oblasti na západe Ukrajiny. Otcovia Gabriel, Vicilentius a Nazarij sa tu zbavili traumatizujúcej minulosti, dosiahli pokoj a vyrovnanosť a našli zmysel života. Ich príbehy sú metaforami zduchovnenia a očistenia od ľudských vášní na pozadí divokej ukrajinskej reality. Pod tlakom materiálnej biedy a duchovného zúfalstva navštevujú toto pútnické miesto masy veriacich, aby načerpali nové sily a odpustenie. Film s úctou pozoruje každodenný život mníchov, ale všíma si aj okázalú nádheru kláštorného prostredia. Cesta viery nie je len výsadou vyvolených. Je otvorená pre každého, kto pocíti „volanie“.

The Holy Dormition Pochayiv Lavra is a mystical place. Here, three monks were freed from the trauma they had suffered in the past; this is where they find inner peace and a sense of purpose in life. Their stories are metaphors of transformation, enlightenment, and spiritualization against the backdrop of the raw Ukrainian reality. The spiritual and material poverty and despair found in the world create a strong socio-anthropological conflict. The film observes the life of the monks respectfully but also displays the ostentatious beauty of the monastery. People should focus on their souls to discover and comprehend the meaning of the things that are significant for life. Spiritual life is not a privilege accorded to the chosen devout but is within the potential of every human being. The opportunity for transformation, for a new beginning, always exists.

Directed by Erik Praus
Story by Erik Praus
Written by Erik Praus
Produced by Filmpark production – Peter Neveďal, RTVS
Cinematography by Peter Kováč
Edited by Peter Harum
Sound Design Michal Džadoň
Original Music David Kollar
Cast father Gabriel, father Vicilentius, father Nazarij

Zobraziť / Display

O vianočnej hviezde / Proxima

Directed by Karel Janák
92 minutes / 2018 / OV: sk + ST (en) / fairytale, comedy, fantasy
Trailer – O vianočnej hviezde / Proxima
SK / EN:
Učiteľ Václav, v podaní Vojtu Kotka, v štedrovečernej rozprávke O vianočnej hviezde zistí, ako mocná je čistá a nesebecká láska.

The star Svituška, which forms a couple with the admired Sirius, will one day be knocked to the ground by the jealous star Proxima. Svituška falls into the village where teacher Václav lives, who finds her and takes care of her. Svituška has only a few days to get back to the sky, otherwise it will go out. He relies on Sirius to come save her, but he doesn’t come because of Proxima’s intrigue. Every evening, Wenceslas goes to watch a princess who skates on a frozen lake and is secretly in love with. Once Svituška goes with him and a princess appears, Svituška, who loses strength, lights up again. This was caused by the strength of Václav’s pure love for the princess. With her help, Václav will keep Svituška alive until she returns to the sky.

Directed by Karel Janák
Written by Karel Janák, Michal Čunderle
Produced by Česká televize, RTVS, FilmWorx Studios – Peter Neveďal, Jaroslav Niňaj, TV KIKA
Cinematography by Martin Šácha
Edited by Petr Staněk
Sound Design Roman Čapek
Original Music Aleš Březina
Cast Tereza Ramba, Vojtěch Kotek, Leonie Brill, Aňa Geislerová, Ondřej Sokol, Kryštof Hádek, Matěj Hádek, Zlata Adamovská, Martin Huba

Zobraziť / Display

Krajina ve stínu / Shadow Country

Directed by Bohdan Sláma
134 minutes / 2020 / OV: cz + ST (en) / drama
Trailer – Krajina ve stínu / Shadow Country
SK / EN:
Film Krajina ve stínu rozpráva príbeh obyvateľov zabudnutej dedinky neďaleko rakúskych hraníc, ktorým vstúpia do života udalosti tridsiatych až päťdesiatych rokov 20. storočia. Predtým bolo podstatné obrábať pole, prežiť zimu a vychovať deti, teraz si treba vybrať, kto je Rakúšan, kto Nemec a kto Čech, a zaplatiť cenu, ktorú takéto rozhodnutie prinesie. A tak sa z dosiaľ pokojne žijúcich susedov stávajú zarytí nepriatelia, ktorí si navzájom vyrovnávajú účty aj za cenu zločinu, straty etických zábran a ľudskosti. Zachytením skutočného príbehu jednej obce na juhu Čiech chce film prispieť do diskusie o vyrovnávaní sa s vlastnou boľavou minulosťou. Bohdan Sláma natočil film v čiernobielej verzii na klasický filmový pás.

The film tells the story of the inhabitants of a forgotten village close to the Austrian border after the events of the 1930s to 1950s come into their lives. Previously, all that was needed was to till the fields, survive the winter, and raise children, but now the villagers must choose who is to be Austrian, German, or Czech and pay the price such a decision will bring. And so, neighbors who used to live peacefully side by side turn into sworn enemies who “settle their accounts” even at the cost of committing a crime, shedding their moral inhibitions and humanity.

Directed by Bohdan Sláma
Story by Martin Růžička
Written by Ivan Arsenjev
Produced by LUMINAR Film – Martin Růžička, Jindich Motýl, Filmpark production – Peter Neveďal, Silvia Učňová Kapustová, Česká televize, i/o post
Cinematography by Diviš Marek
Edited by Jan Daňhel
Sound Design Michal Holubec
Cas Magda Borová, Csongor Kassai, Stanislav Majer, Zuzana Kronerová, Agi Gubíková

Zobraziť / Display

Noční jazdci / Night Riders

Directed by Martin Hollý
87 minutes / 1981 / OV: sk + ST (en) / drama
Trailer – Noční jazdci / Night Riders
SK / EN:
Dobrodružná dráma o pašovaní koní na slovensko-poľskom pohraničí krátko po prvej svetovej vojne. Proti sebe stoja dve silné osobnosti – vodca pašerákov koní Orban a veliteľ pohraničnej stráže Halva. Každý z nich háji vlastné záujmy a ich vzájomné stretnutie končí zbytočnou smrťou piatich ľudí.

An adventurous drama about horse smuggling in the area of the borders between Poland and Slovakia shortly after the 2nd World War. Two strong individualities face each other – the horse smugglers´ leader Orban and the frontier guard commander-in-chief Halva. They both act according to their concern and that results in the meaningless death of five people.

Directed by Martin Hollý
Story by Marta Kadlečíková, Vít Olmer, Tibor Vichta
Written by Tibor Vichta
Produced by  Slovenská filmová tvorba nositeľka Radu práce Bratislava – Koliba a Filmové studio Barrandov nositeľ Radu Vítězného února a Radu práce Spracovali Filmové laboratóriá Bratislava – Koliba.
Cinematography by František Uldrich
Edited by Peter Kudlička
Sound Design Milan Strojný
Original Music Svetozár Stračina
Cast Radoslav Brzobohatý, Michal Dočolomanský, Leopold Haverl, Jozef Adamovič, Ivan Palúch, Ľubomír Paulovič

Zobraziť / Display

Moje povstanie 2 / My Uprising 2

Directed by Juraj Štepka
60 minutes / 2019 / OV: sk + ST (en) / historic drama
Trailer – Moje povstanie 2 / My Uprising 2
SK / EN:
Je poviedkový film o hrdinstvách obyčajných ľudí počas Slovenského národného povstania, ktorých stvárňujú obľúbené slovenské osobnosti. Televízny film RTVS sa skladá zo šiestich krátkych príbehov. V šiestich krátkych filmoch – minipríbehoch, sa známe osobnosti a influenceri známi najmä mladšej generácii prevtelia do postáv stvárňujúcich individuálne hrdinstvá obyčajných ľudí počas Slovenského národného povstania. Cieľom je opäť pripomenúť túto dôležitú udalosť v histórii Slovenska a to najmä mladým ľuďom a podnietiť v nich záujem o vlastnú históriu a vštepiť základy národnej hrdosti a identity. Kto všetko sa predstaví v tomto unikátnom projekte? Mladých určite osloví youtuber Daniel Štrauch známy ako Gogo, moderátor Matej „Sajfa“ Cifra, speváčky Mária Čírová a Katarína Knechtová, raper Michal Straka alias Ego, ale aj populárni herci ako Stanislav Štepka, Zuzana Kronerová, či Ján Koleník.

My Uprising II is a multimedia project realized for young people during the 75th anniversary of the SNP with the aim of introducing this event to them through the stories of the individual heroism of ordinary people. The basis of the project is a series of six short stories produced in collaboration with RTVS, in which the main characters are portrayed by famous personalities of today.

Directed by Juraj Štepka
Written by Juraj Štepka
Produced by RTVS
Cinematography by Jakub Dvorský
Edited by Peter Pisoň, Ondrej Azor
Sound Design Tomáš Balák
Original Music Matúš Široký
Cas Matej „Sajfa“ Cifra, Michal „EGO“ Straka, Katarína Knechtová, Lukáš „Pil C“ Kajanovič, Daniel „GoGo“ Štrauch, Mária Čírová

Zobraziť / Display

Mlčanie / The Silence

Directed by Juraj Štepka
23 minutes / 2020 / OV: sk + ST (en) / historic drama
SK / EN:
V akej krajine by sme dnes žili, keby v kritických okamihoch všetci mlčali? Aj preto v koprodukcii s Múzeom SNP vznikol film, ktorý vzdáva hold všetkým, ktorí neboli ticho. Jedným z nich bol aj dnes už 92-ročný hudobník Vlado Strmeň. Na ploche 23 minútového filmu sa režisérovi Jurajovi Štepkovi a jeho tímu podarilo filmovým jazykom zachytiť viaceré Vladove spomienky, či išlo o opis sanatória, odchod do povstania alebo vypálenie obce Kalište.

The film is dedicated to the well-known character of the SNP, Vlado Strmeň, one of the few partisans who have survived today. The aim of the project is to reiterate this important historical event to young people and to introduce them to the SNP through the stories of the individual heroism of ordinary people.

Directed by Juraj Štepka
Written by Peter Rajčák, Juraj Štepka
Produced by RTVS, Protos Production
Cinematography by Jakub Dvorský
Edited by Peter Pisoň
Sound Design Tomáš Balák
Original Music Matúš Široký
Cast Michal Kubovčík, Vladimír Strmeň, Ondrej Hraška, Robert Ritter, Dominika Morávková-Zeleníková, Michaela Majerníková, Ľuboš Kostelný

Zobraziť / Display

Pásmo filmov VŠMU / Academy of Performing Arts: Shorts

SK / EN:
Hľadanie spoločnej kompozície / Searching for a mutual composition 
13 minutes / 2020 / documentary

Autorský dokumentárny film je intímnou sondou do vzťahu matky a syna, kde na pozadí rozhovorov pozorujeme pomalé zbližovanie sa dvoch odlišných svetov.

Searching for a mutual composition is some kind of intimate exploring of relationship between son and mother, where we are observing slow convergence of two different worlds.

Directed by Peter Podolský
Edited by Barbora Búbelová

V plytkej vode / In Shallow Water
11 minutes / 2020 / documentary

Hľadanie metafory medzi štedrovečerným kaprom a odsúdenými väzňami prináša bližší pohľad na otázku slobody a vlastnej identity. Ryba, ktorá je vo svojej podstate slobodná, prichádza o život rukami väzňov, ktorých tváre sa nedajú rozpoznať, ich hlas však stále ostáva. Dá sa dlh voči spoločnosti splatiť pokorou?

Finding connections between christmas traditional dish and sentenced prisoners leads to closer look on questions about the meaning of freedom and identity. Faces that cannot be recognized but their voice still remains. Is debt towards society redeemable with sorrow?

Directed by Marek Moučka
Production Tomáš Gíč
Edited by Marek Bihúň
Sound Design Maroš Olah
Photography by Tibor Czitó

Ospalky / Rheum
28 minutes / 2021 / drama

Starší manželský pár – Libuše a Jaromír – tráví svůj čas v zajetí rutinních aktivit a nepřetržité fyzické blízkosti, jež způsobila vzájemné citové odcizení. Příslib změny přichází v podobě agentury Slunce.

Libuše and her husband Jaromír have been together a long time, perhaps too long. It seems their lives have become mired in a vicious circle of enervation, which neither of them wants to admit. Libuše is fastidious about the housework, she swaps her wigs around and she tries to find out what the various stains are on her laundry, which maybe only she notices. For his part, Jaromír is more attentive to his garden gnomes than to his own wife. It would be difficult to say who lost interest in the other first. The couple might have spent the rest of their days like this were it not for the arrival of a motivational package from an agency called The Sun promising better things. A study of life’s declining years as a period in which simple whims become immutable laws, whose infringement is almost physically impossible.

Directed by Kateřina Hroníková
Written by Kateřina Hroníková, Kristína Žilinčárová
Cinematography by Adam Mach
Sound Design Maroš Olah

Nuda / Boredom
19 minutes / 2020 / comedy

Nuda sleduje život mladého dievčaťa menom Gréta, ktorá je chorobnou klamárkou. Pomocou nespoľahlivého rozprávača zavádza nielen postavy vyskytujúce sa v príbehu, ale aj samotného diváka. Jej manipulatívne chovanie spúšťa absurdný sled udalostí, na konci ktorých sa Greta, tak ako sa na hlavnú postavu patrí, úplne zmení. Až na to, že vôbec.

Boredom follows a life of a young girl, Greta, who is a pathological liar. Using an unreliable narration of the story, she deceives not only the characters, but the viewer himself. This manipulative nature of hers causes an absurd chain of events, after which Greta as a character is, as she should be, completely transformed. Except she isn’t.

Directed by Alica Bednáriková
Cinematography by Roman Šupej
Sound Design Igor Jedinák
Edited by Katarína Koniarová

R+J
7 minutes / 2019 / comedy

Film rozpráva osudový príbeh lásky, ktorý všetci poznáme. Júlia jednoducho vie, že jej osudová láska je Rómeo a Rómeo jednoducho vie, že jeho osudová láska, je Jessica.

Love story we all know. Romeo and Juliet and Jessica. Juliet knows her and Romeo are fate. Romeo knows him and Jessica are fate.

Directed by Martina Buchelová
Cinematography by Radka Šišuláková
Sound Design Ivo Ďurkech
Edited by Maté Csupport, Martina Buchelová

Zobraziť / Display

Pásmo filmov Akadémia umení / Academy of Arts: Shorts

EN:
Our daily dance
 (directed by Matúš Druga)

The documentary tri-portrait captures the life of a professional dancer at different stages of life. From a conservatory student whose passion and dignity advance all the other aspects of life, through the routine of a pro-dancer swarmed with countless projects, to a skilled ex-artist who finds himself after a difficult decision at the beginning of a new life – the life without dance.

This is where I’m Slovak (directed by Matúš Chovanec)

Documentary film This is where I’m Slovak presents the life of Slovak people who was born in Romania and all their life they stayed there. Film shows dayily life of Slovaks, but also the future that can be very bad for them. Slovaks in Romania live humbly life, but also happy life in the same time.

(IN)VISIBLE WORLDS (directed by Zuzana Hudáčeková)

The film casts out what’s behind the stories of the modern emigration in different countries of the European Union specially from the point of view of women – mothers working at the post of nurses. It’s worth it, or their women helped families more if they stayed home?

The Gamer (directed by Matúš Men)

Documentary movie “The Gamer” observers professional as well as private life of an e-sport gamer, his daily routine and his mother’s perception before and after he became famous. People, who are not aware of e-sports, should have an opportunity to discover and understand, for them, unexplored world and to see what it means to be a professional gamer through this movie.

Dance Teacher (directed by Barbora Vaculová)

Focusing on the theme of bygone fame, the film lets the viewer in on the life story of Mária Zagatová, a former dance teacher who longs to rewind the clock and bring back her best days again.

Zobraziť / Display

To ta monarchia / King Bee

Directed by Vladislava Sárkány
80 minutes / 2020 / OV: sk + ST (en) / social documentary
Trailer – To ta monarchia / King Bee
SK / EN:
Celovečerná doku-komédia nás prenesie do malebnej obce Spišský Hrhov na východe Slovenska, ktorý sa stal svetoznámym pre príkladný spôsob komunitného spolunažívania. A to najmä pod vedením excentricky zmýšľajúceho starostu Vladimíra Ledeckého, ktorý zavedením inovatívnych riadiacich postupov a metód vytvoril podmienky pre spoluprácu a spolunažívanie rozdielnych skupín miestnych obyvateľov. Dokument si všíma tieto netypické a naozaj originálne prístupy a zároveň tematizuje otázky okolo integrácie a zapojenia marginalizovaných skupín do diania v obci a zlepšovania všeobecných podmienok pre spolužitie tak, aby komunita fungovala rovnako ako fungujúce a dobre organizované včelstvo v medonosnom úli. Ukazuje sa, že hra, podpora, integrácia, aj za cenu autoritatívnejších rozhodnutí, má potenciál priniesť výsledky smerujúce k pokojnému spolužitiu sociálne rôzne rozvrstveného spoločenstva. Poďte sa učiť s filmom ako robiť prospešnú komunálnu politiku pre blaho „to tej monarchie“.

King Bee is a time-lapse documentary/comedy about contemporary society and times. The collective portrait of the people of Spišský Hrhov – a Slovak village featured in the New York Times – strives to find answers to whether or not ideal community life is still attainable. In the 21st century, our society emphasizes the importance of individual self-realization, thus forgetting about our interdependence. Are we just going to bitterly, yet with admiration, watch the prosperous bee kingdom?

Directed by Vladislava Sárkány
Story by Vladislava Sárkány
Written by Vladislava Sárkány
Produced by sarkany – Vladislava Sárkány, RTVS
Cinematography by Ivo Miko, Pavol Hospodár, Radka Šišuláková
Edited by Zuzana Cséplő
Sound Design Igor Baar
Original Music Michal Smetanka
Cast Vladimír Ledecký, Michal Smetanka, Pavol Urda, Táňa Pastoreková, Veronika Šarišská

Zobraziť / Display

Ženská pomsta / Women's Revenge

Directed by Dušan Rapoš
88 minutes / 2020 / OV: cz + ST (en) / comedy
Trailer – Ženská pomsta / Women’s Revenge
SK / EN:
Na skupinovej psychoterapii sa u doktora Wágnera náhodou stretnú tri ženy zrelého veku. Líšia sa síce profesiou a tiež povahou, ale majú rovnaký problém. Ich depresie a trápenia majú totiž spoločného menovateľa: neveru manželov, ktorým obetovali desiatky – často i neľahkých – rokov spoločného života. Spontánne ich to zblíži a rozhodnú sa, že lepšia, než drahé sedenie u psychoterapeuta, bude pomsta. S tou si navzájom pomôžu a pre svojich neverných manželov pripravia skutočné peklo na zemi… Film je úsmevným pohľadom na mužskú krízu stredného veku a oslavou ženskej solidarity.

Dr. Wágner accidentally meets three mature women at group psychotherapy. Although they differ in profession and nature, they have the same problem. Their depressions and afflictions have a common denominator: the infidelity of spouses to whom they have sacrificed tens – often difficult – years of living together. It spontaneously brings them closer and they decide that revenge will be better than an expensive session with a psychotherapist. They will help each other with that and prepare a real hell on earth for their unfaithful husbands… The film is a smiling look at the middle-class male crisis and a celebration of female solidarity.

Directed by Dušan Rapoš
Story by Eva Vejmělková, Dušan Rapoš
Produced by Petarda production – Petr Šiška, Dušan Rapoš, FilmWorx Studios – Peter Neveďal, Jaroslav Niňaj
Cinematography by David Ployhar
Edited by Dušan Milko
Sound Design Bohumil Martinák
Original Music Lešek Wronka
Cast Jana Paulová, Mahulena Bočanová, Eva Vejmělková, Petr Rychlý, Robert Jašków, Miroslav Etzler, Dana Morávková, Jakub Kohák, Jiří Ployhar ml.

Zobraziť / Display

Zobraziť

Program / The Program

22.11. Monday - 23.11. Tuesday

22. 11. Pondelok - 23.11. Utorok

1. Skutok sa stal / Never Happened

23.11. Tuesday - 24.11. Wednesday

23.11. Utorok - 24.11 Streda

2. Raj na zemi / Paradise on Earth

24.11. Wednesday - 25.11. Thursday

24.11. Streda - 25.11. Štvrtok

3. Osamelí bežci: Ideme ďalej! / The Lonely Runners: Moving On!

25.11. Thursday - 26.11. Friday

25.11. Štvrtok - 26.11. Piatok

4. Ženská pomsta / Women's Revenge

26.11. Friday - 27.11. Saturday

26.11. Piatok - 27.11. Sobota

5. Loli parádička

27.11. Saturday - 28.11. Sunday

27.11. Sobota - 28.11. Nedeľa

6. Keď draka bolí hlava / When Dragon Has a Headache

Vtáčkovia, siroty a blázni / Birdies, Orphans and Fools (r. Juraj Jakubisko, 1969)

28.11. Sunday - 29.11. Monday

28.11. Nedeľa - 29.11. Pondelok

7. Sedem zhavranelých bratov / The Seven Ravens

29.11. Monday - 30.11. Tuesday

29.11. Pondelok - 30.11. Utorok

8. Ovčiarskou cestou / Sheperd's path

30.11. Tuesday - 1.12. Wednesday

30.11. Utorok - 1.12. Streda

9. Malá ríša / Little Kingdom

1.12. Wednesday - 2.12. Thursday

1.12. Streda - 2.12. Štvrtok

10. Králi videa / Video Kings

2.12. Thursday - 3.12. Friday

2.12. Štvrtok - 3.12. Piatok

11. Herec Ivan Palúch / Ivan Palúch: An Actor´s Life

3.12. Friday - 4.12. Saturday

3.12. Piatok - 4.12. Sobota

12. Ubal a zmizni / Wrap Up and Disappear

4.12. Saturday - 5.12. Sunday

4.12. Sobota - 5.12. Nedeľa

13. O liečivej vode / Healing Waters

Ľalie poľné / Wild lilies (r. Elo Havetta, 1972)

5.12. Sunday - 6.12. Monday

5.12. Nedeľa - 6.12. Pondelok

14. Posledný autoportrét / The last self-portrait

6.12. Monday - 7.12. Tuesday

6.12. Pondelok - 7.12. Utorok

15. 7829 od Wu-chanu / 7829 km from Wu-chan

7.12. Tuesday - 8.12. Wednesday

7.12. Utorok - 8.12. Streda

16. Biela na bielej / White on white

8.12. Wednesday - 9.12. Thursday

8.12. Streda - 9.12. Štvrtok

17. Hluché dni / Silent days

9.12. Thursday - 10.12. Friday

9.12. Štvrtok - 10.12. Piatok

18. Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu / Eternal Jožo, or How I Met a Star

10.12. Friday - 11.12. Saturday

10.12. Piatok - 11.12. Sobota

19. Punk je hneď! / PUNK NEVER ENDS!

11.12. Saturday - 12.12. Sunday

11.12. Sobota - 12.12. Nedeľa

20. Čarovný kamienok / The Magic Stone

Ružové sny / Pink Dreams (r. Dušan Hanák, 1976)

12.12. Sunday - 13.12. Monday

12.12. Nedeľa - 13.12. Pondelok

21. Volanie / The Calling

13.12. Monday - 14.12. Tuesday

13.12. Pondelok - 14.12. Utorok

22. Pásmo študentských filmov VŠMU / Shorts VŠMU​

14.12. Tuesday - 15.12. Wednesday

14.12. Utorok - 15.12. Streda

23. To ta monarchia / King Bee

15.12. Wednesday - 16.12. Thursday

15.12. Streda - 16.12. Štvrtok

24. Pásmo študentských filmov Akadémie umení v Banskej Bystrici / Shorts AU

16.12. Thursday - 17.12. Friday

16.12. Štvrtok - 17.12. Piatok

25. Dobrá smrť / The Good Death

17.12. Friday - 18.12. Saturday

17.12. Piatok - 18.12. Sobota

26. Krajina ve stínu / Shadow Country

18.12. Saturday - 19.12. Sunday

18.12. Sobota - 19.12. Nedeľa

27. O vianočnej hviezde / Proxima

Noční jazdci / Night Riders (r. Martin Hollý, 1981)

19.12. Sunday - 20.12. Monday

19.12. Nedeľa - 20.12. Pondelok

28. Mlčanie / The Silence , Moje povstanie 2 / My Uprising 2

20.12. Monday - 21.12. Tuesday

20.12. Pondelok - 21.12. Utorok

29. Andrej Hlinka, otec národa? / Andrej Hlinka, the father of the nation?

21.12. Tuesday - 22.12. Wednesday

21.12. Utorok - 22.12. Streda

30. Cesta do nemožna / The Impossible Voyage

Archív / Archive Slovak Film Harvest 2018

Sponzori a partneri

Organizátor

Podujatie finančne podporili

Podujatie podporili