Program / The Program

22.11. Monday - 23.11. Tuesday

22. 11. Pondelok - 23.11. Utorok

1. Skutok sa stal / Never Happened

23.11. Tuesday - 24.11. Wednesday

23.11. Utorok - 24.11 Streda

2. Raj na zemi / Paradise on Earth

24.11. Wednesday - 25.11. Thursday

24.11. Streda - 25.11. Štvrtok

3. Osamelí bežci: Ideme ďalej! / The Lonely Runners: Moving On!

25.11. Thursday - 26.11. Friday

25.11. Štvrtok - 26.11. Piatok

4. Ženská pomsta / Women's Revenge

26.11. Friday - 27.11. Saturday

26.11. Piatok - 27.11. Sobota

5. Loli parádička

27.11. Saturday - 28.11. Sunday

27.11. Sobota - 28.11. Nedeľa

6. Keď draka bolí hlava / When Dragon Has a Headache

Vtáčkovia, siroty a blázni / Birdies, Orphans and Fools (r. Juraj Jakubisko, 1969)

28.11. Sunday - 29.11. Monday

28.11. Nedeľa - 29.11. Pondelok

7. Sedem zhavranelých bratov / The Seven Ravens

29.11. Monday - 30.11. Tuesday

29.11. Pondelok - 30.11. Utorok

8. Ovčiarskou cestou / Sheperd's path

30.11. Tuesday - 1.12. Wednesday

30.11. Utorok - 1.12. Streda

9. Malá ríša / Little Kingdom

1.12. Wednesday - 2.12. Thursday

1.12. Streda - 2.12. Štvrtok

10. Králi videa / Video Kings

2.12. Thursday - 3.12. Friday

2.12. Štvrtok - 3.12. Piatok

11. Herec Ivan Palúch / Ivan Palúch: An Actor´s Life

3.12. Friday - 4.12. Saturday

3.12. Piatok - 4.12. Sobota

12. Ubal a zmizni / Wrap Up and Disappear

4.12. Saturday - 5.12. Sunday

4.12. Sobota - 5.12. Nedeľa

13. O liečivej vode / Healing Waters

Ľalie poľné / Wild lilies (r. Elo Havetta, 1972)

5.12. Sunday - 6.12. Monday

5.12. Nedeľa - 6.12. Pondelok

14. Posledný autoportrét / The last self-portrait

6.12. Monday - 7.12. Tuesday

6.12. Pondelok - 7.12. Utorok

15. 7829 od Wu-chanu / 7829 km from Wu-chan

7.12. Tuesday - 8.12. Wednesday

7.12. Utorok - 8.12. Streda

16. Biela na bielej / White on white

8.12. Wednesday - 9.12. Thursday

8.12. Streda - 9.12. Štvrtok

17. Hluché dni / Silent days

9.12. Thursday - 10.12. Friday

9.12. Štvrtok - 10.12. Piatok

18. Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu / Eternal Jožo, or How I Met a Star

10.12. Friday - 11.12. Saturday

10.12. Piatok - 11.12. Sobota

19. Punk je hneď! / PUNK NEVER ENDS!

11.12. Saturday - 12.12. Sunday

11.12. Sobota - 12.12. Nedeľa

20. Čarovný kamienok / The Magic Stone

Ružové sny / Pink Dreams (r. Dušan Hanák, 1976)

12.12. Sunday - 13.12. Monday

12.12. Nedeľa - 13.12. Pondelok

21. Volanie / The Calling

13.12. Monday - 14.12. Tuesday

13.12. Pondelok - 14.12. Utorok

22. Pásmo študentských filmov VŠMU / Shorts VŠMU​

14.12. Tuesday - 15.12. Wednesday

14.12. Utorok - 15.12. Streda

23. To ta monarchia / King Bee

15.12. Wednesday - 16.12. Thursday

15.12. Streda - 16.12. Štvrtok

24. Pásmo študentských filmov Akadémie umení v Banskej Bystrici / Shorts AU

16.12. Thursday - 17.12. Friday

16.12. Štvrtok - 17.12. Piatok

25. Dobrá smrť / The Good Death

17.12. Friday - 18.12. Saturday

17.12. Piatok - 18.12. Sobota

26. Krajina ve stínu / Shadow Country

18.12. Saturday - 19.12. Sunday

18.12. Sobota - 19.12. Nedeľa

27. O vianočnej hviezde / Proxima

Noční jazdci / Night Riders (r. Martin Hollý, 1981)

19.12. Sunday - 20.12. Monday

19.12. Nedeľa - 20.12. Pondelok

28. Mlčanie / The Silence , Moje povstanie 2 / My Uprising 2

20.12. Monday - 21.12. Tuesday

20.12. Pondelok - 21.12. Utorok

29. Andrej Hlinka, otec národa? / Andrej Hlinka, the father of the nation?

21.12. Tuesday - 22.12. Wednesday

21.12. Utorok - 22.12. Streda

30. Cesta do nemožna / The Impossible Voyage

Sponzori a partneri

Organizátor

Podujatie finančne podporili

Podujatie podporili